De Regeling Culturele Projecten waarop het VastgoedCultuurFonds was gebaseerd werd door Rutte I afgeschaft en sedertdien is onderzocht of er alternatieven zijn, waarmee de cultuursector geholpen kan worden.

Na enige research bleek de nieuwe GEEFWET mogelijkheden te bieden om toch voor projecten die anders niet van de grond zouden komen een oplossing te vinden die aansluit bij het beleid van de overheid.

Dat beleid is er nadrukkelijk op gericht het draagvlak voor kunst en cultuur sterker te maken, door een grotere betrokkenheid van de samenleving. Teneinde dat te bewerkstelligen zijn er fiscale voordelen als men geld aan een ANBI kunstinstelling schenkt.

Om dat te operationaliseren zijn er twee nieuwe producten ontwikkeld:


De GEEFobligatie en de LEENobligatie.


Inmiddels is de eerste al enige tijd een groot succes bij het Verhalenhuis in Rotterdam .

KIJK HIER HOE HET WERKT

Voor de LEENobligatie worden de zekerheden nog verder uitgewerkt, maar ook die wil het Verhalenhuis in de markt zetten.

Kort samengevat:

De obligatie lening met een aantrekkelijk rendement

Kunst en cultuur is van ons allemaal. De Nederlandse overheid financiert een groot gedeelte van het culturele bestel maar stimuleert ook particuliere schenkingen aan cultuurinstellingen met een ANBI status. Deze schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden* voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Nu is het niet voor iedereen mogelijk om zo maar geld weg te geven. Ook blijkt dat verschillende kunstbedrijven niet alleen behoefte hebben aan schenkingen, maar juist ook aan financiering en dat blijkt via de geëigende weg vaak zeer lastig te verkrijgen.

Speciaal voor deze situatie werd een 5-jarige obligatie ontwikkeld. Hiermee financiert u het kunstbedrijf èn het levert uzelf een aantrekkelijk rendement op, dat hoger is dan bij uw bank.

Hoe werkt het


Dit is een gegarandeerd rendement , doordat het niet afhankelijk is van de exploitatie van de instelling zelf, maar geheel fiscaal wordt gerealiseerd. Uiteraard moet de hoofdsom na verloop van vijf jaar wel terugbetaald kunnen worden en dient de instelling gezond te zijn.

De obligatielening wordt via een notariële acte vastgelegd en u krijgt jaarlijks een uittreksel uit de exploitatie waaruit blijkt hoe uw belegging een bijdrage levert aan het gezond functioneren van het kunstbedrijf en hoe deze rendeert. De schenking van de rente wordt in een onderhandse akte van schenking vastgelegd.

Bovendien wordt u automatisch lid van een Vereniging van Obligatiehouders die als Vereniging een onderpand beheren dat eigendom is van de instelling. (Meestal een hypotheek op een pand)* Voorwaarden voor aftrek van schenking aan instelling met ANBI status
- De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking..
- U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
- De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.